Γνωμοδότηση: Αποζημίωση αποχώρησης λόγω συμπλήρωσης δεκαπενταετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και συναφή ζητήματα

Ετέθησαν υπόψη μας τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Υπάλληλος προσλήφθηκε με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου από την Ανώνυμη Εταιρία………………………… , στις 8.9.1995. Παρείχε την εργασία της μέχρι τις 30.12.2011, οπότε και παραιτήθηκε προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος με μειωμένη σύνταξη, σύμφωνα με τις ευνοϊκές διατάξεις που ισχύουν για τις μητέρες με ανήλικο παιδί.
   
Α. Ως προς το ερώτημα εάν η οικειοθελώς αποχωρήσασα υπάλληλος δικαιούται αποζημίωση
Β. Ως προς την προθεσμία έγερσης αγωγής περί καταβολής της μειωμένης αποζημίωσης του άρθρου 8 εδ. α Ν. 3198/1955.
Γ. Χρόνος εργασίας και ποσό αποζημίωσης 


Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο της γνωμοδότησης
σε μορφή Word document (.DOC)