31 Συμβασιούχοι εργαζόμενοι του ΥΠ.ΠΟΤ. επέστρεψαν στην εργασία τους με προσωρινή διαταγή του Μον. Πρωτ. Αθηνών

Με προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 31 συμβασιούχοι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού επέστρεψαν στην φύλαξη και καθαριότητα των Μουσείων  της χώρας, ενώ είχαν απολυθεί με  πρόωρη λύση της αρχικά προβλεφθείσας σύμβασης απασχόλησής τους και παρά το γεγονός ότι η προκήρυξη πρόσληψής τους είχε αρχικά  8μηνη διάρκεια  ενώ ταυτόχρονα μέχρι και την τελευταία ημέρα της  συντομευμένης χρονικά απασχόλησής τους δούλευαν απλήρωτοι! Πρόκειται για σημαντική παρέμβαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης, όπως δήλωσε ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος τους Δημήτρης Περπατάρης για την στοιχειώδη αποκατάσταση μιας τεράστιας αδικίας  που έπληττε ταυτόχρονα εκτός από τους εργαζόμενους του ΥΠΠΟΤ και  τις  βασικές ανάγκες λειτουργίας των  Μουσείων της χώρας μας, τα οποία σήμερα στην εποχή της εφεδρείας στερούνται έστω και του στοιχειώδους προσωπικού για την λειτουργία τους.