Ολόκληρη η ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 (Πολυνόμου) στα Ν.Π.Ι.Δ.

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (ΥΕΚ 226/Α΄):
"Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015".

Η εγκύκλιος σε αρχείο PDF