Προσωρινά εκτελεστή απόφαση του Μον. Πρωτ. Αθηνών δικαιώνει συμβασιούχο της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Σύμφωνα με την μόλις δημοσιευθείσα απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υπ'αριθμ. 2060/2011 - Διαδικασίας Εργατικών Διαφορών) κρίθηκε ότι εργαζόμενη που είχε συνάψει συμβάσεις ορισμένου χρόνου με την ΔΕΗ Α.Ε. επειδή ουσιαστικά κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Επιχείρησης πρέπει να υπαχθεί στο τακτικό προσωπικό της και μάλιστα με προσωρινή εκτέλεση της απόφασης και αποιλή ποινής για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης της επιχείρησης.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι παρά την 16χρονη διακοπή που μεσολάβησε μεταξύ των αρχικών 6 συμβάσεων της εργαζομένης και της τελευταίας της σύμβασης ότι με την ΔΕΗ Α.Ε την συνδέει σύμβαση μαζί της σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Όπως δήλωσαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της εργαζομένης (Κωνσταντίνα Ι. Κονιδάρη, Δημήτριος Σπ. Περπατάρης, Δικηγόρος Εργατολόγος) το Δικαστήριο έλαβε υπ' όψιν του και το γεγονός ότι η εργαζόμενη συνέχιζε να απασχολείται στην ΔΕΗ ΑΕ, για πρόσθετο χρονικό διάστημα παρότι η σύμβαση εργασίας της είχε τυπικά λήξει. Επιπλέον, το Δικαστήριο διέγνωσε ότι η εργαζόμενη πιεζόμενη από τις βιοτικές της ανάγκες δεν είχε άλλη εργασιακή επιλογή, αλλά ούτε και δυνατότητα να διεκδικήσει τη σύναψη συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η απόφαση καταλήγει στα ως άνω συμπεράσματα λαμβάνοντας υπ' όψιν της τον υψηλό δείκτη ανεργίας της τάξης του 12% που μαστίζει την χώρα μας.