Αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για τις αιτήσεις αναστολής επιτυχόντων – διοριστέων του Διαγωνισμού 8Κ/2008


Δημοσιεύτηκαν οι δυο θετικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (626 και 627/2011) οι οποίες κάνουν δεκτές τις αιτήσεις αναστολής επιτυχόντων – διοριστέων του Διαγωνισμού 8Κ/2008 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1215 θέσεων τακτικού προσωπικού μεταξύ άλλων και για ΙΚΑ (πληρεξούσιοι δικηγόροι αιτούντων: Δημήτρης Περπατάρης – Κωνσταντνος Προίσκος).

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών απαγορεύουν στη διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ οποιαδήποτε ενέργεια ολοκλήρωσης του διαγωνισμού των επιτυχόντων του διαγωνισμού της 9Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας. Το κρίσιμο επιδήκιο νομικό ζήτημα αφορούσε τη νομιμότητα / συνταγματικότητα των διατάξεων των μνημονιακών νόμων και συγκεκριμένα του Άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 , 12 του  Ν 3899/2010 και 37 Ν. 3986/2011 περί παγώματος  των προσλήψεων και της  κατ' εξαίρεση απαγόρευσης αυτής διορισμού των επιτυχόντων του διαγωνισμού της Αγροτικής… στο ΙΚΑ!. Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο των δυο σημαντικών αυτών αποφάσεων σε αρχείο MS Word (απόφαση1 & απόφαση2)