Καθαρισμός σχολικών μονάδων (Ν 4002/2011 άρ.69)

Καθαρισμός σχολικών μονάδων - Ν 4002/2011 Άρθρο 69

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάστε το κείμενο σε μορφή MS Word