Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και ρυθμίσεις θεμάτωνΚοινωνικής Ασφάλισης (Ν 3996/2011).

Ο πρόσφατος νόμος 3996/2011 που περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις για εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τον Νόμο..