Φως στο τούνελ για συμβασιούχους ορισμένου χρόνου

Αναδημοσίευση από τη εφημερίδα
Ελευθεροτυπία - www.enet.gr
Απόφαση-πιλότο για χιλιάδες συμβασιούχους που απασχολούνται με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αν και επί της ουσίας καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εξέδωσε με απόφασή του (την 5300/2010) το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Το δικαστήριο δικαίωσε εργαζόμενη στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), που απασχολούνταν επί τέσσερα χρόνια (2004-2008) με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου ως θυρωρός, κρίνοντας ότι επρόκειτο για μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου και ότι η αιτούσα κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Με αυτό το σκεπτικό, το δικαστήριο -που έλαβε υπόψη και τα προβλήματα επιβίωσης τα οποία αντιμετώπιζε η γυναίκα μετά την απόλυσή της- υποχρέωσε τον ΟΤΕΚ να δέχεται τις υπηρεσίες της και να της καταβάλλει τις αποδοχές της μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κύριας αγωγής, που έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί τον Μάρτιο του 2011.

Οπως μεταξύ άλλων αναφέρεται στο σκεπτικό του δικαστηρίου, «οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας που η αιτούσα συνάπτει με την καθ' ου από τον χρόνο πρόσληψής της έφεραν τον τίτλο των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, ο οποίος δεν δικαιολογείται από τη φύση και τον σκοπό της παρεχόμενης εργασίας... και δόθηκε με προφανή σκοπό την καταστρατήγηση των νόμιμων δικαιωμάτων της ενάγουσας». Επισημαίνεται επίσης ότι επί της ουσίας υποκρύπτεται μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου «λαμβανομένου υπόψη ότι παρέχει την εργασία της συνεχώς και αδιαλείπτως προς εξυπηρέτηση μόνιμων αναγκών του εναγομένου».


Ακόμη, το δικαστήριο ορίζει ότι σε περίπτωση παραβίασης της απόφασης ο ΟΤΕΚ θα υποχρεούται να καταβάλλει πρόστιμο 200 ευρώ την ημέρα.

Ο συνήγορος της συμβασιούχου, Δημήτρης Περπατάρης, εκτιμά ότι η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση έχει «ουσιαστική αλλά και συμβολική σημασία σε μια εποχή που υπό την εκβιαστική σκέπη του ΔΝΤ επιχειρείται η πλήρης ελαστικοποίηση οποιουδήποτε προστατευτικού πλαισίου των εργασιακών δικαιωμάτων».

Σημειώνεται ότι πριν από λίγο καιρό το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας είχε εκδώσει αντίστοιχη απόφαση επί προσφυγής 27 συμβασιούχων του υπουργείου Πολιτισμού.

Κ.ΚΑΤ.