ΠΛΗΡΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
ΔΕ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΕ, ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΕ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΤΕ, ΔΙΟΙΚΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΔΕ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΘΥΡΩΡΟΣ
ΤΕ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ.

ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΑΝ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΚΛΗΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΑΛΔΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ.