Οι Δήμοι υποχρεούνται να εκτελούν τις προσωρινές διαταγές τωνδικαστηρίων για τους συμβασιούχους

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αθανάσιος Κονταξής, με την υπ’ αριθμ. 2/2010 γνωμοδότησή του, εξ αφορμής ερωτήματος του Δήμου Ζωγράφου, αναφέρει ότι οι δήμαρχοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις προσωρινές διαταγές των δικαστηρίων που τους επιβάλλουν να απασχολούν συμβασιούχους.
Οι συμβασιούχοι που απασχολούνται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όταν οι δήμαρχοι και κοινοτάρχες αρνούνται να παρατείνουν ή να συνάψουν νέες συμβάσεις ή να μετατρέψουν τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου, καταθέτουν αγωγές και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων. Τα δικαστήρια (Πρωτοδικείο κατά κανόνα) με προσωρινές διαταγές υποχρεώνουν τους Δήμους να απασχολούν τους συμβασιούχους μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αγωγής τους.
Παράλληλα, όμως, ο Ν. 2190/1994 απαγορεύει την παράταση ή ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή τη μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.  Μάλιστα, ο εν λόγω νόμος προβλέπει ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες εκπροσώπους των ΟΤΑ, Οργανισμών κ.λπ.  Ακόμη, αναφέρεται στη γνωμοδότηση ότι δεν υπάρχει «σύγκρουση υποχρεώσεων» για τους δημάρχους, καθώς από τη μια μεριά υποχρεούνται να υλοποιήσουν την προσωρινή διαταγή.