ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΝΑΣΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

Στις ήδη εκδοθείσες θετικές αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναφορικά με το αίτημα των εργαζομένων της Ο.Τ.Ε Α.Ε για αναστολή της μετακίνησής τους στις θυγατρικές εταιρίες της, ήρθαν να προστεθούν ακόμα ΔΥΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

Στις 06/04/2021 εκδικάσθηκαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δυο αιτήσεις εργαζομένων της Ο.Τ.Ε Α.Ε τις οποίες είχαμε καταθέσει, αιτούμενοι να ανασταλεί η παράνομη μετακίνηση των εργαζομένων στην θυγατρική εταιρία «Cosmote E- Value». Πρόκειται για την δεύτερη κατά σειρά Πρόεδρο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία κρίνει θετικά το ζήτημα της παράνομης μετακίνησης των εργαζομένων της Ο.Τ.Ε Α.Ε στις θυγατρικές της εταιρίες.

Υπενθυμίζουμε πως λίγους μήνες πριν με την επιμέλεια του γραφείου μας, είχαν εκδοθεί επίσης δυο θετικές αποφάσεις Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες είχαν κρίνει το παράνομο της εν λόγω μετακίνησης.

Ο αγώνας των εργαζομένων συνεχίζεται έχοντας πλέον σημαντικό ιστορικό θετικών αποφάσεων, οι οποίες αυξάνουν τις πιθανότητες ευδοκίμησης του αιτήματος αναστολής μετακίνησης στις θυγατρικές της Ο.Τ.Ε Α.Ε. 

 Αθήνα 12/04/2021 
 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ