ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (214/2016 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ) ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΕΝ ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΜΑΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑΣ ΕΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ :
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ (ΝΑΥΠΛΙΟΥ) ΚΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ (ΑΘΗΝΩΝ)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
ΣΟΛΩΝΟΣ 51 ΑΘΗΝΑ 2ος ΟΡ.
ΤΚ 106 72210-3645656