ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ REAL NEWS ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΩΝ STAGE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ REAL NEWS (ΑΡΘΡΟ ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΩΝ STAGE (ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ)