ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΓΩΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ!

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.


ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ