Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ

ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ… ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ
Άρθρο Παρέμβαση του ΔΗΜΤΗΡΗ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΥ

Η υπογραφείσα ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος μετενέργειας της προηγουμένης και για ένα χρόνο (31/12/2014) επιχειρεί να σώσει τα προσχήματα της επιβίωσης του θεσμού των Συλλογικών διαπραγματεύσεων στο κορυφαίο συνδικαλιστικό και εργοδοτικό επίπεδο της χώρας μας.

Η νέα ΕΓΣΣΕ, διάρκειας ενός έτους (από 1/1/2014 έως 31/12/2014) δεν περιλαμβάνει καμία ευθεία αναφορά ούτε για το επίδομα γάμου ούτε για τις τριετίες αναφέροντας (στο άρθρο 3) ότι “όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν”.

Επομένως δια της σιωπής, της παραπομπής αλλά και της ερμηνείας υπό το άγρυπνο βλέμμα της Κυβέρνησης και της Τρόικα επιχειρείται η διατήρηση όλων των βασικών επιδομάτων (γάμου, επιδόματα δώρων Χριστουγέννων/Πάσχα κ..α) και των παγωμένων τριετιών.

Στα αναμφισβήτητα θετικά είναι η επέκταση της δυνατότητας μειωμένου ωραρίου (1 ώρα κάθε ημέρα για 30 μήνες και εναλλακτικά 2 ώρες για τους πρώτους 12 μήνες και 1 ώρα για 6 επιπλέον μήνες) λόγω φροντίδας παιδιού - και με αποδοχές - στον εργαζόμενο πατέρα αν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη. Αν και οι 2 γονείς είναι μισθωτοί, με κοινή τους δήλωση καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας, εκτός αν δηλώσουν τα χρονικά διαστήματα που ο καθένας κάνει χρήση.

Γεννώνται όμως σειρά νομικών/οικονομικών και εν τέλει πολιτικών ζητημάτων υπό το ισχύον Μνημονιακό καθεστώς :

- Αρκεί για τη διατήρηση θεσμικών όρων η απλή παραπομπή σε προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις ;

-  Του επιδόματος γάμου θα συνεχίσει να αμφισβητείται η υποχρεωτικότητα του από επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων (αλλά και όσες ….. μπαινοβγαίνουν σε αυτές) αλλά αντίθετα ακολουθούν την πλέον διαδεδομένη και επίφοβη για τους εργαζόμενους πρακτική της υπογραφής ατομικών συμβάσεων εργασίας.

- Και ιδίως : Ο βασικός πυρήνας κάθε Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας οι αποδοχές παραμένουν σε τελευταία ανάλυση στην κυρίαρχη και ρυθμιστική αρμοδιότητα της Κεντρικής Κυβέρνησης, των δανειστών της και των δημοσιονομικών προτεραιοτήτων τους. Επομένως και ο κατώτατος μισθός και τα επιδόματα εορτών και οι τριετίες και το επίδομα γάμου μπορούν να καταργηθούν οποτεδήποτε με ... Νόμο, δείχνοντας τα στενά όρια της ΕΓΣΣΕ και αποκαλύπτοντας την ουσιαστική κατάργηση ενός ακόμα Συνταγματικά κατοχυρωμένου θεμελίου της Δημοκρατικής έννομης τάξης αυτού των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, όσα και όποια προσχήματα και αν σώζονται με την υπογραφή της ΕΓΣΣΕ ως ύστατου καταφύγιου των … ακόμη εργαζομένων μισθωτών.