ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΓΙΑ ΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ME ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΙΣΘΟΥΣ 2 ΜΗΝΩΝ (ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ SUPER MARKET.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΑΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΣΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥΣΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 
 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ