ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΙΤΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΚΡΙΝΕ ΩΣ ΑΚΥΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ, ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΑΜΤΙ ΑΣΚΟΥΣΕ.


ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ :
ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ