ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ

ΕΠΙΔΙΚΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΗΔΗ ΚΟΥΡΕΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ.

Με την υπ΄ αριθ. 14151/29.11.2013 Απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασίας μάλιστα Ασφαλιστικών Μέτρων) αναγνωρίζει την υποχρέωση καταβολής του συνόλου του ποσού της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που υποχρεωτικά δόθηκαν στους πρώην εργαζομένους (ήδη απολυθέντες) των εταιρειών του Ομίλου της Ολυμπιακής και υποχρεώνει το Ελληνικό Δημόσιο στην ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης. Αυτή η νομολογιακή προσέγγιση απαλλάσσει τους απολυθέντες εργαζομένους που έχουν ήδη ασκήσει αγωγή από τη βάσανο του PSI .

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ :
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ – ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ