ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ STAGE ΣΤΟ ΙΚΑ !

KAI META TH ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν. 4172/2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΑΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠΔΔ , ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΘΕΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (STAGE) ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΓΟΥΣΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ ΙΚΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΙΚΑ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ.


ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ