ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΟΥΡΕΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΖΕΙ ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ (2) ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΔΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ!

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ – ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ