ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Με αφορμή εύλογα ερωτήματα εκπαιδευτικών, σχετικά με τη δικαστική διαδικασία προστασίας τους από το καθεστώς της διαθεσιμότητας, αλλά και πολλές και δυστυχώς ανακριβείς πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα προς πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας και προκειμένου ο κάθε εκπαιδευτικός να καταλήξει στην ορθότερη κατά την εκτίμησή του επιλογή δικαστικής προστασίας, αφού όμως προηγουμένως έχει ορθή και έγκυρη ενημέρωση.

1. Η εύλογη προσβολή από την ΟΛΜΕ και των συνδικαλιστικών φορέων της ΥΑ στο ΣτΕ δεν συνιστά ατομική προσβολή, πολύ δε περισσότερο, ακύρωση της ατομικής διοικητικής πράξης θέσης σε διαθεσιμότητα.

2. Η δικαστική ακύρωση πράξης συναδέλφου δεν δεσμεύει τη Διοίκηση για την ακύρωση πράξης άλλου/-ων εκπαιδευτικού/-ών πλην του προσφεύγοντος (αιτούντος την ακύρωση), διότι δεδικασμένο δημιουργείται μόνο για τους εκπαιδευτικούς που εμπρόθεσμα (60 ημέρες από τότε που έλαβαν γνώση της ατομικής πράξης θέσης σε διαθεσιμότητα) προσέβαλαν την ατομική πράξη.

3. Κρίσιμο παραμένει να διευκρινίσουμε αν το δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης θα είναι ατομικό ή ομαδικό. Ενδεδειγμένο είναι λόγω υπάρχουσας νομολογίας να είναι ατομικό. Ωστόσο μπορεί λόγω ομοδικίας και συνάφειας των πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητα να γίνει ομαδικά. Οφείλουμε όμως να επισημαίνουμε τον κίνδυνο σε περίπτωση απόρριψης της ομοδικίας από το δικαστήριο να χρειαστεί ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός να επανέλθει από την αρχή με μεγάλη χρονική καθυστέρηση για να ασκήσει ατομική πλέον αίτηση ακύρωσης και φυσικά με ακόμα μεγαλύτερα έξοδα αφού στα έξοδα της ομαδικής αίτησης θα προστεθούν πλέον και αυτά της νέας ατομικής.

4. Κανένας δικηγόρος δεν μπορεί να εγγυηθεί στα σοβαρά και υπεύθυνα 100% την εντός 8μήνου εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης. Ειδικά αν ληφθεί υπόψη ο μεγάλος φόρτος εργασίας των διοικητικών εφετείων της χώρας, η δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναβολής που έχουν οι εισηγητές (δικαστές) των συγκεκριμένων υποθέσεων, τα ήδη βεβαρυμμένα πινάκια και το χρόνο που απαιτείται για να δημοσιευθούν οι σχετικές αποφάσεις που δεν εκδίδονται την ημέρα της δίκης.

5. Στην περίπτωση αυτή και παρά τις δυσκολίες ευόδωσης παραμένει αναντικατάστατη η σημασία και ο ρόλος της αίτησης αναστολής ειδικά για περιπτώσεις εκπαιδευτικών που είναι επιβαρυμένοι οικονομικά, οικογενειακά για λόγους υγείας κλπ. Ο χρόνος εκδίκασης της αίτησης αναστολής είναι ελάχιστος (εντός ημερών) σε αντίθεση με αυτόν της αίτησης ακύρωσης (μήνες – έτος).

Σε τελευταία ανάλυση ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να μείνει απαθής θεατής αλλά παράλληλα με το συνδικαλιστικό του φορέα πρέπει να δώσει τη μάχη για τον εαυτό του και την οικογένειά του και για την ανατροπή της δυσμενέστερης στην ιστορία επίθεσης στα εργασιακά του δικαιώματα.

Νομικά επιχειρήματα κατά της διαθεσιμότητας φυσικά και υπάρχουν και οι υπογράφοντες το παρόν σε ανύποπτο χρόνο έχουν εκφράσει την επιστημονική τους άποψη που είναι προσβάσιμη ελευθέρως στον καθένα σε ιστοσελίδες του διαδικτύου (ενδεικτικά μόνο παραθέτουμε το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα www.diorismos.gr και www.perpataris.gr)

Σε κάθε περίπτωση κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να εξετάσεις σοβαρά τις προτάσεις των δικηγορικών γραφείων, να συγκρίνει τις οικονομικές προφορές τους (αρκεί αυτές να είναι ομοειδείς και να αφορούν τις ίδιες διαδικασίες) και να συνεχίσει με το να εμπιστευθεί την τοποθέτησή τους, με γνώμονα την ειλικρινή, σοβαρή και επιστημονικά άρτια ενημέρωσή τους.

Αθήνα, 5/9/2013
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ      ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΟΛΛΥΡΗΣ