ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με δικαστική του απόφαση έκανε δεκτό αίτημα εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας, για εγγραφή τους στον σχετικό πίνακα δανειστών του ανωτέρω πιστωτικού ιδρύματος.

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν απολέσει τις προθεσμίες αναγγελίας των απαιτήσεων τους ενώπιον του εκκαθαριστή κατάφεραν μέσω της ασκήσεως σχετικής ανακοπής να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις καθώς και τα υπόλοιπα χρηματικά ποσά τα οποία τους οφείλονται.

Η ανωτέρω δικαστική απόφαση αποτελεί την πρώτη θετική απόφαση επί ανακοπής από εργαζομένους της Αγροτικής Τράπεζας και θα αποτελέσει οδηγό για τις υπόλοιπες ανακοπές που ακολουθούν και από λοιπά υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα.

 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 
 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ