ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ  ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013)