ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΕΠΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με προσωρινή του διαταγή απέρριψε αίτημα γνωστού Ν.Π.Ι.Δ. που δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας και της νοητικής υστέρησης, κατά επτά εργαζομένων του για άρση της επίσχεσης εργασίας τους.

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι παραμένουν εδώ και επτά (7) ολόκληρους μήνες απλήρωτοι είχαν δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι ήταν διατεθειμένοι να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο ανοχής εκ μέρους τους αντιλαμβανόμενοι τις ιδιαιτερότητες του τομέα της ψυχικής υγείας. Η ανωτέρω προσωρινή διαταγή έρχεται σε μία ιδιαιτέρως κρίσιμη περίοδο κατά την οποία το εργατικό δίκαιο δοκιμάζεται στον πυρήνα του.

Η πλευρά της εργοδοσίας μέσω της ανωτέρω πρακτικής θέλησε να στερήσει από τους εργαζόμενους ακόμα και το ελάχιστο ποσό του επιδόματος επίσχεσης το οποίο θα ελάμβαναν από τον ΟΑΕΔ.
Επιπροσθέτως ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μέσω του συγκεκριμένου αιτήματος προσωρινής διαταγής περί άρσεως της επίσχεσης εργασίας, αν μη τι άλλο φρονούμε ότι επέρχεται πλήρη ικανοποίηση δικαιώματος.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ