16 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΑLEX PAK ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ME KATAΛΥΤΙΚΗ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 16 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ETAIΡEIAΣ ΑLEX PAK ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΥΓΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΓΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ