ΑΠΟΦΑΣΗ TΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΖΙΝΟ

Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας κρίνεται άκυρη η απόλυση εργαζομένου σε Καζίνο η οποία έγινε με την πρόφαση διάπραξης δήθεν πειθαρχικού παραπτώματος. Με την απόφαση γίνεται δεκτή η από τον εργαζόμενο εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων και ότι το αίτημά του για πρόσθετη αμοιβή βάσει της ισχύουσας ΣΣΕ ήταν δίκαιο.

Η απόφαση είναι προσωρινώς εκτελεστή ως προς τα ποσά που επιδικάζει, οπότε ανεξαρτήτως της άσκησης έφεσης θα πρέπει να καταβληθούν στον δικαιωθέντα εργαζόμενο.

Πληρεξούσιοι Δικηγόροι ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ