ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΠ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11413/12 ΔΙΑΚΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΑΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ (ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ