Συνεχίζουν τις διαδικασίες για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων-απαιτήσεών τους από την "ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ ΑΕ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, GRUPPO T."

Στις 29-11-2012 ορίστηκε δικάσιμος για την προφορική συζήτηση της προσωρινής διαταγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) και τελικώς συζητήθηκε η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων της εταιρίας με την επωνυμία «ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ ΑΕ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, GRUPPO T.» και των εγγυητών αυτής-μετόχων της.

Η ως άνω εταιρία υποστήριξε την αίτησή της για υπαγωγή στη διαδικασία της εξυγίανσης, ενώ παρενέβησαν στη δίκη το Δημόσιο και 283 εργαζόμενοι, άλλοι από αυτούς υπέρ της αίτησης και άλλοι ζητώντας να εξαιρεθούν από τα προληπτικά μέτρα προστασίας.

Τελικώς το Πολ.Πρωτ. Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή μερικώς την προσωρινή διαταγή που είχε υποβάλλει η εταιρία.

Δηλαδή απαγόρευσε μέτρα ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της αιτούσας εταιρείας (όχι των εγγυητών), απαγόρευσε οποιαδήποτε μεταβολή της κινητής και ακίνητης περιουσίας με εξαίρεση την αγορά και πώληση εμπορευμάτων προς επίτευξη του καταστατικού σκοπού και εξαίρεσε από τη διαδικασία των προληπτικών μέτρων τους εργαζομένους της εταιρίας.

Συνεπώς, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έκαναν κύρια παρέμβαση, εξαιρέθηκαν από τα προληπτικά μέτρα και συνεχίζουν τις διαδικασίες για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων-απαιτήσεών τους από την αιτούσα εταιρία.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ :
ΝΙΚΟΣ ΣΙΑΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ