ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟ

Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (σχετκός πίνακας)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
1 ΕΤΟΣ ΕΩΣ 4 ΕΤΗ
2 ΜΗΝΩΝ
4 ΕΤΗ ΕΩΣ 6 ΕΤΗ
3 ΜΗΝΩΝ
6 ΕΤΗ ΕΩΣ 8 ΕΤΗ
4 ΜΗΝΩΝ
8 ΕΤΗ ΕΩΣ 10 ΕΤΗ
5 ΜΗΝΩΝ
10 ΕΤΗ
6 ΜΗΝΩΝ
11 ΕΤΗ
7 ΜΗΝΩΝ
12 ΕΤΗ
8 ΜΗΝΩΝ
13 ΕΤΗ
9 ΜΗΝΩΝ
14 ΕΤΗ
10 ΜΗΝΩΝ
15 ΕΤΗ
11 ΜΗΝΩΝ
16 ΕΤΗ
12 ΜΗΝΩΝ
17 ΕΤΗ
12 ΜΗΝΩΝ +ΑΠΟΖ 1 ΜΗΝΟΣ ΜΕ ΠΛΑΦΟΝ 2000€
18 ΕΤΗ
12+2 ΜΗΝ ΑΠΟΖ ΜΕ ΠΛΑΦΟΝ 2000€
19 ΕΤΗ
12+3 ΜΗΝ ΑΠΟΖ ΜΕ ΠΛΑΦΟΝ 2000€
20 ΕΤΗ
12+4 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
21 ΕΤΗ
12+5ΜΗΝ ΑΠΟΖ ΜΕ ΠΛΑΦΟΝ 2000€
22 ΕΤΗ
12+6 ΜΗΝ ΑΠΟΖ ΜΕ ΠΛΑΦΟΝ 2000€
23 ΕΤΗ
12+7 ΜΗΝ ΑΠΟΖ ΜΕ ΠΛΑΦΟΝ 2000€
24 ΕΤΗ
12+8ΜΗΝ ΑΠΟΖ ΜΕ ΠΛΑΦΟΝ 2000€
25 ΕΤΗ
12+9 ΜΗΝ ΑΠΟΖ ΜΕ ΠΛΑΦΟΝ 2000€
26 ΕΤΗ
12+10 ΜΗΝ ΑΠΟΖ ΜΕ ΠΛΑΦΟΝ 2000€
27 ΕΤΗ
12+11 ΜΗΝ ΑΠΟΖ ΜΕ ΠΛΑΦΟΝ 2000€
28 ΕΤΗ
12+12 ΜΗΝ ΑΠΟΖ ΜΕ ΠΛΑΦΟΝ 2000€
Τα πρώτα 12 μηνιάτικα υπολογίζονται στο σύνολο των τακτικών αποδοχών δηλ. με επιπλέον το 1/6 έναντι δώρων .Η έξτρα αποζημίωση με το πλαφόν θα ισχύει για όσα χρόνια κλειδώνουν φέτος οι εργαζόμενοι


Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ 50% ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
- Όσοι εργάζονται από 12 μήνες έως 2 χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση 1 μηνός πριν από την απόλυση.
- Όσοι εργάζονται από 2 χρόνια συμπληρωμένα έως 5 χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση 2 μηνών πριν από την απόλυση.
- Όσοι εργάζονται από 5 χρόνια συμπληρωμένα έως 10 χρόνια απαιτείται προειδοποίηση 3 μηνών πριν από την απόλυση.
- Όσοι εργάζονται από 10 χρόνια συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση 4 μηνών πριν από την απόλυση.