ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με προσωρινή διαταγή του ακύρωσε το πρόγραμμα εκ περιτροπής εργασίας για 2 εργαζόμενες (εκ των οποίων η μία εντός της 18μηνης προστασίας της μητρότητας) σε γνωστή εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της αντιπροσώπευσης και εμπορίας ποτών. Οι αιτούσες οι οποίες είχαν ήδη δηλώσει σε ένδειξη καλής θέλησης ότι θα αποδέχονταν μείωση στις αποδοχές του πριν την επιβολή του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας υπέστησαν μείωση στις απολαβές τους μεγαλύτερης της τάξεως του 40% και 60% των αρχικών τους αποδοχών.
Η ανωτέρω προσωρινή διαταγή εναρμονίζεται πλήρως με την διαμορφούμενη Νομολογία κατόπιν της 468/2012 αποφάσεως του Β1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου η οποία επισημαίνει οτι δεν γίνεται να μετακυλύετε η ευθύνη για την αντιμετώπιση της οικονομικής ζημίας των εσφαλμένων επιλογών των οργάνων των επιχειρήσεων στην πλευρά των εργαζομένων οι οποίοι δεν μπορούν να πλέον να ανταπεξέλθουν στα έξοδα επιβίωσης των οικογενειών τους. Επιπροσθέτως ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην ανωτέρω προσωρινή διαταγή το Δικαστήριο ορίζει πλέον το νέο πρόγραμμα εργασίας με συγκεκριμένες ημέρες απασχόλησης.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ