ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8Κ ΣΤΟ ΙΚΑΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤ1 ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8Κ ΣΤΟ ΙΚΑ


Δείτε το σχετικό απόσπασμα: