ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΣΚΔΝΑ

Με την υπ΄ αριθ. 1308/2012 Απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και μάλιστα με προσωρινά εκτελεστή απόφασή του διατάσσει την εργασιακή τακτοποίηση συμβασιούχου του ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Πληρεξούσιος Δικηγόρος Δημ. Περπατάρης