ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (7395/2012) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ.
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ