Νέο δικαστικό "μπλόκο" στην εργασιακή εφεδρεία!

Κατόπιν προσωρινής διαταγής, που εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών, δικαιώθηκε εργαζόμενη στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου), η οποία είχε πρόσφατα τεθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Επιμελητηρίου. Ειδικότερα, το Δικαστήριο διατάσσει να παραμείνει η εργαζόμενη στη θέση της και υποχρεώνει το Ο.Ε.Ε. να της καταβάλλει πλήρως τις αποδοχές της, μέχρις ότου να εκδικαστεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει στο Δικαστήριο. (ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΙΣΚΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ)

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για διοικητική υπάλληλο που εργάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα του Ο.Ε.Ε. και είναι η μοναδική υπάλληλος στην υπηρεσία της! Παρά ταύτα, όμως, η Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. αποφάσισε να τη θέσει σε εργασιακή εφεδρεία και αυτό εξ αιτίας της διάλυσης μιας ανώνυμης εταιρείας του Ο.Ε.Ε., της οποίας το προσωπικό μεταφέρθηκε στο Επιμελητήριο και συνεπώς έπρεπε, με βάση το νόμο του μνημονίου για την εργασιακή εφεδρεία (Ν.4024/2011), να τεθούν στο καθεστώς αυτό ισάριθμοι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε.

Ωστόσο, με την απόφασή του αυτή, το Δικαστήριο απέκρουσε την απόφαση του Ο.Ε.Ε. και δέχθηκε τους ισχυρισμούς της εργαζόμενης ότι το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος και της Κοινοτικής Οδηγίας που προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων. Μάλιστα, ανάλογη απόφαση έχει εκδοθεί και για άλλη περίπτωση εργαζόμενης του Επιμελητηρίου.