Διαιτητική Απόφαση ΟΜΕΔ 8/2012 για τους όρους αμοιβής και εργασίας Τεχνικών Ραδιοφώνου

Νέα Συλλογική Ρύθμιση: Διαιτητική Απόφαση ΟΜΕΔ 8/2012 για τους όρους αμοιβής και εργασίας Τεχνικών Ραδιοφώνου, ΕΙΙΡΑ – ΕΤΕΡ (πληρεξούσιος Δικηγόρος Δημήτρης Περπατάρης, Δικηγόρος – Εργατολόγος).