Θετική Δικαστική Απόφαση για 22 Συμβασιούχους Εργαζομένους με "Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Απόκτησης Εμπειρίας Stage" στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

Με σημαντική ως προς το σκεπτικό της Απόφαση του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων) δικαιώνει 22 συμβασιούχους εργαζόμενους μέσω προγραμμάτων stage προβαίνοντας σε ορθό νομικό χαρακτηρισμό της σύμβασής τους ως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και μάλιστα μέχρι την έκδοση τελεσίδικης Απόφασης επί της κύριας αγωγής τους. (Αρ. Απόφασης 10576/11 Μον. Πρωτ. Αθηνών - Πληρεξούσιος Δικηγόρος αιτούντων Δημήτρης Περπατάρης)