Ολόκληρο το κείμενο του Νόμου 4024/2011 (πολυνομοσχέδιο)

Συταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015
Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου σε αρχείο PDF


ΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4024/2011

Οι πρώτες εφαρμοστικές εγκύκλιοι του Ν 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) για "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015".

Το κείμενο των ερμηνευτικών εγκυκλίων σε αρχείο MS WORD