Ενημέρωση για την καταβολή δεδουλευμένων όσων επαναπροσλαμβάνονται μεασφαλιστικά μέτρα- προσωρινές διαταγές (έγγραφο ντοκουμέντο)

Παρουσιάζουμε για ενημέρωση των ενδιαφερομένων συμβασιούχων υπηρεσιακό έγγραφο του ΙΚΑ που εκδόθηκε κατόπιν συστηματικών παρεμβάσεων (εξώδικη διαμαρτυρία, αίτηση προσωρινής επιδίκασης δεδουλευμένων, αγωγή) και αφορά  στη καταβολή  δεδουλευμένων αποδοχών  στους συμβασιούχους (ορισμένου χρόνου, έργου, stage) που επαναπροσλαμβάνονται σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

Το εν λόγω ΝΠΔΔ συμμορφούμενο με την νομιμότητα μετά από πολύμηνη καθυστέρηση  και μετά από σχετική Οδηγία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ,  θα προβεί στην καταβολή του μισθού που κατέβαλε την τελευταία ημέρα της σύμβασης μίσθωσης έργου ή ορισμένου χρόνου.
Το έγγραφο αυτό αποκαθιστά επιτέλους την αλήθεια και την νομιμότητα και ανασκευάζει πλήρως το εμπόριο ελπίδας  για δήθεν « εργασιακές τακτοποιήσεις μέσω Ασφαλιστικών Μέτρων και αποδοχές ύψους 1.600 ευρώ (!)»
με το οποίο δυστυχώς συστηματικά παραπληροφορούνταν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι  συμβασιούχοι.