Πράσινο φως για μονιμοποίηση και πληρωμή χιλιάδων συμβασιούχων

Απόφαση-πρόκριμα της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανοίγει τον δρόμο για τη μονιμοποίηση και την πληρωμή χιλιάδων συμβασιούχων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν δικαιωθεί αμετάκλητα από τα πολιτικά δικαστήρια.

Με αφορμή την υπόθεση 34 συμβασιούχων του Δήμου Κρωπίας, ομόφωνα κρίθηκε ότι πρέπει να εγκριθούν τα εντάλματα πληρωμής τους, καθώς ο Αρειος Πάγος υποχρεώνει τη διοίκηση να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση που τους δικαιώνει. Παρά το γεγονός ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών είχε αναγνωρίσει ότι οι συμβάσεις εργασίας τους συνιστούν στην πραγματικότητα συμβάσεις αορίστου χρόνου, αφού κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ο δήμος ηρνείτο να τους καταβάλει τη μισθοδοσία τους, με αποτέλεσμα οι συμβασιούχοι να προσφύγουν στο τριμελές συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Αυτό επέβαλε στον δήμο χρηματικό πρόστιμο ύψους 155.000 ευρώ, διότι δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση. Σύμφωνα με την Ολομέλεια, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να εγκρίνει την πληρωμή τους λόγω της προηγούμενης δεσμευτικής απόφασης του Αρείου Πάγου.

Σημειώνεται ότι το 2006 η Ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου είχε μπλοκάρει την πληρωμή των συμβασιούχων, με το σκεπτικό ότι τα πολιτικά δικαστήρια δεν είναι αρμόδια να αποφαίνονται για τέτοια ζητήματα και, κατά συνέπεια, οι αποφάσεις τους είναι ανίσχυρες.

Κατά τη συζήτηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, είχαν διατυπωθεί αντίθετες εισηγήσεις όσον αφορά τη δυνατότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν ασκεί προληπτικό έλεγχο των δαπανών, να εξετάζει αν μια δικαστική απόφαση είναι ανυπόστατη ή μη.

Αν και η χθεσινή ετυμηγορία των δικαστών δεν ανατρέπει πλήρως την αρνητική για τους συμβασιούχους νομολογία, ωστόσο αποτελεί θετικό βήμα για τη δικαίωσή τους

Από το web site της εφημερίδας Ελευθεροτυπία