Συνδικαλιστικές οργανώσεις - Συνδικάτα

ΝΟΜΟΣ 1264/1982
ΦΕΚ: Α 79 19820701 01.07.1982

Αρθρο: 1
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
Εκταση εφαρμογής Ν. 1264/1982, Συνδικαλιστικές οργανώσεις, Δημοσιογραφικές επαγγελματικές οργανώσεις,  Ναυτεργατικές οργανώσεις, Επαγγελματικές οργανώσεις με χαρακτήρα ΝΠΔΔ, Συνδικαλιστικά σωματεία, Τοπικά παραρτήματα συνδικαλιστικών οργανώσεων, Συνδικαλιστικές ενώσεις προσώπων,  Συνδικαλιστικές ομοσπονδίες,  Εργατικά κέντρα,  Συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες

Κείμενο Αρθρου...

Κατεβάστε το νόμο σε αρχείο PDF