Συμβασιούχοι: Πώς επηρεάζονται όσοι εργάζονται με προσωρινές διαταγές

www.aftodioikisi.gr
«Η υπηρεσιακή κάλυψη των εργαζομένων (σ.σ. παραμένουν στις θέσεις τους με προσωρινές διαταγές) πρέπει να γίνει με μέριμνα των Διοικητικών και Νομικών Υπηρεσιών των Φορέων απασχόλησης των συμβασιούχων εργαζομένων»: Αυτό απαντάει μέσω της aftodioikisi.gr στις εκατοντάδες ερωτήσεις αναγνωστών της ιστοσελίδας, ο εργατολόγος -συνεργάτης της ιστοσελίδας, Δημήτρης Περπατάρης.

Εξηγεί, δε, ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να προσκομίσουν το σχετικό έγγραφο για την αυτεπάγγελτη παράταση που, όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης, δίνεται με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, καθώς «οι γραμματείες των Δικαστηρίων δεν χορηγούν τις μέρες αυτές επικυρωμένα αντίγραφα των δικογράφων ασφαλιστικών μέτρων, οι δε Δικαστικοί Επιμελητές βρίσκονται σε αποχή από τις 17 – 27 Μαρτίου».

Άρα, σύμφωνα με τον κ. Περπατάρη, την σχετική πρωτοβουλία για την, αυτονόητη, συνέχιση της εργασίας των συγκεκριμένων υπαλλήλων θα πρέπει να την λάβουν τα τμήματα προσωπικού και οι νομικές υπηρεσίες των φορέων τους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ – ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟ


ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΙ Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (16-27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020)

Στο πλαίσιο λήψεως μέτρων για τον έλεγχο διάδοσης του επιδημικού ιού COVID-19, δημοσιεύθηκε την Κυριακή 15-3-2020 η με αριθμό 18176/15-3-2020 (ΥΑ Δ1α/ ΓΠ.Οικ. 18176) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης με θέμα την «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών όλης της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16-3-2020 έως 27-3-2020». Με την ως άνω Απόφαση ρυθμίζονται λεπτομερώς τα ζητήματα της λειτουργίας των Δικαστηρίων, και ειδικότερα δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 2β) εδάφιο β’ προβλέπεται ότι οι προσωρινές διαταγές που είχαν χορηγηθεί έως και την συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων παρατείνονται αυτεπαγγέλτως με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας και οι υποθέσεις θα συζητηθούν κατόπιν οίκοθεν προσδιορισμού κατά την νέα μετ’ αναβολή δικάσιμο.

Επειδή δε λόγω της πανδημίας δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μετ’ αναβολή συζήτησης καθόσον δεν είναι οριστικά γνωστός ο χρόνος επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων , το ορθότερο και ευμενέστερο για τους εργαζόμενους (αιτούντες) μέτρο είναι να διατηρηθεί η προσωρινή διαταγή μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησής τους (διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη απασχόλησή τους και να μην κινδυνεύει για λόγους ανεξάρτητους από τη Δικαιοσύνη η εργασία και η μισθοδότησή τους.

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι οι γραμματείες των Δικαστηρίων δεν χορηγούν τις μέρες αυτές επικυρωμένα αντίγραφα των δικογράφων ασφαλιστικών μέτρων, οι δε Δικαστικοί Επιμελητές βρίσκονται σε αποχή από τις 17 – 27 Μαρτίου επομένως η υπηρεσιακή κάλυψη των εργαζομένων πρέπει να γίνει με μέριμνα των Διοικητικών και Νομικών Υπηρεσιών των Φορέων απασχόλησης των συμβασιούχων εργαζομένων.