ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΙΡΕΙ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ 800 ΕΥΡΩ!