ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STAGE

Μία ιστορική και σημαντική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας δημοσιεύτηκε καθαρογραμμένη. Πρόκειται για την υπ αριθ. 1030/2018 του Β Τριμελούς Σύνθεσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας με την οποίο απορρίφθηκε η έφεση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (νυν ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) με την οποία ο ασφαλιστικός φορέας με προσφυγή του επεδίωκε την ακύρωση θετικής για εργαζόμενη που απασχολήθηκε σε Πρόγραμμα stage και η οποία είχε δικαιωθεί μετά από καταγγελία της από την Τοπική Διοικητική Επιτροπή του ΙΚΑ.

Το Δικαστήριο απέρριψε με την απόφασή του την προσφυγή αυτή και με τον τρόπο αυτόν η εργαζόμενη δικαιούται πλέον πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα σαν εργαζόμενη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για το σύνολο των τεσσάρων ετών που απασχολήθηκε μέσω προγράμματος στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος της που την εκπροσώπησε στο Δικαστήριο αυτό ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ – ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ Δημήτρης Περπατάρης δήλωσε σχετικά ότι πρόκειται για μία ιστορική όντως απόφαση γιατί επιτέλους μετά από πολύχρονες καθυστερήσεις και σωρεία αρνητικών αποφάσεων σε Τοπικές Επιτροπές του ΙΚΑ , η Διοικητική Δικαιοσύνη επιτέλους αποκαθιστά την νομιμότητα για την πολύπαθη αυτή κατηγορία συμβασιούχων εργαζομένων αφού ούτε τα ένσημα και τα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα για τα χρόνια που απασχολήθηκαν δεν τους είχαν μέχρι σήμερα αναγνωριστεί με ευθύνη τόσο της Διοίκησης όσο και του ΕΦΚΑ. Επιτέλους άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την κατοχύρωση ενός μεγάλου αριθμού ενσήμων και χρόνων ασφάλισης για τους εργαζόμενους αυτούς, ένσημα που μετά τις τελευταίες αλλαγές στο Ασφαλιστικό του είναι υπερπολύτιμα.