ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Η ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ) ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΡΤ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Η ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ) ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΑΚΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α1/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 132 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. 

ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΜΑΥΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ) ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΩΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΑ.

ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓ Α.Ε. ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΓΙ ΑΥΤΗΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ . 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ