ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Η ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ) ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΔΙΑΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ