ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΝΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΤ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΠΕΡΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
(ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ)