ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η ΝΕΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΝ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΓΑ ΑΛΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΑ – ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ MIA AΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤ ΕΦΕΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΕΔ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
(ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ)

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΙΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ:  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ