ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝ. ΠΡΩΤ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΑΙΩΝΕΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΔΗΜΤΗΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1420/2014 ΜΟΝ ΠΡΩΤ ΑΘ / ΕΡΓ ΔΙΑΦΟΡΕΣ)