ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ


ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ