ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ

ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (12343/2013) ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ